PLANIFIKIMI DHE ZHVILLIMI


—   Takimi dhe idete e klientit

Hapi i pare i nisjes se krijimit te prezences tuaj online fillon me diskutimin rreth ideve per faqen tuaj te internetit. Degjojme me vemendje cdo mendim dhe deshire tuajen dhe ne baze te tyre ju shfaqim sugjerimet tona per zhvillimin e websitit ose dyqanit tuaj online.

RISHIKIMI DHE TESTIMI


—   Paraqitja e faqes dhe ndryshimet

Pjesa e dyte e punes per ndertimin e faqes se internetit konsiston ne prezantimin e projektit tek klienti. Behet rishikimi dhe testimi i websitit te krijuar dhe shqyrtojme me klientin ndryshimet e mundshme dhe permiresimi i projektit.

PUBLIKIMI DHE ASISTENCA


—   Shfaqja online i websitit

Pasi jane bere te gjitha perditesimet e faqes se internetit dhe te gjitha ndryshimet e kerkuara ne piken e dyte te krijimit te websitit, behet publikimi online i faqes ose te e-commerce tuaj. Klienti do kete asistencen tone edhe pas publikimit te projektit per cdo paqartesi ose sugjerim te tij.